Посещение / Ремонт

ПОСЕЩЕНИЕ До кафе автомат и установяване на повредата му в рамките на гр.Пловдив – 30 лв.

РЕМОНТ Цената е обвързана с повредената или повредените части и труда за монтажа им.