Посещение

Посещение до кафе автомат и установяване на повредата му в рамките на гр.Пловдив – 20 лв.