Рециклиране

Цената е обвързана със състоянието и нужните части за рециклиране!

Преди рециклиране

Процес на рециклиране

Кафе – Автомат

Бойлер Еспресо

дозатор преди 1

Дозатор

кафе мелачка преди 1

Мелачка

Кафе групи

Инстантен бойлер

инстантин бойлер след 1

Инстантни клапани

Чашков механизъм